Kiedy na studia podyplomowe?


Współczesny człowiek, chcąc się przystosować do zmieniającej się rzeczywistości, musi być nastawiony na swój permanentny rozwój. Kształcenie ustawiczne stało się koniecznością, dlatego dziś już nikt nie dyskutuje nad potrzebą studiów podyplomowych.

Gotowość do ciągłego poszerzania horyzontów ma wiele zalet: daje nam poczucie wewnętrznego spełnienia, stymuluje świadomy rozwój osobowy i – w perspektywie zawodowej – niesie ze sobą możliwość awansu.

Pion, poziom i głębia

Interesujący pogląd na temat edukacji ustawicznej sformułował R.J. Kidd (jeden z pierwszych badaczy procesów kształcenia dorosłych). Według niego proces ciągłego uczenia się ma trzy wielowymiarowe płaszczyzny: kształcenie w pionie, w poziomie i w głąb.
Kształcenie w pionie to ciągłe poszerzanie wiedzy i kompetencji w obranym przez siebie obszarze. Kolejne stopnie (kursy, studia, szkolenia itp.) przybliżają nas do stania się ekspertem w danej dziedzinie. Kształcenie w poziomie to przede wszystkim poznanie różnych sfer kultury i nauki. Edukacja ta jest niezależna od edukacji pionowej i jest możliwa dzięki indywidualnemu nastawieniu każdego z nas. Przewodnim motywem działania jest wewnętrzna potrzeba ciągłego poszerzania różnych zasobów posiadanych wiadomości. Natomiast kształcenie w głąb to przede wszystkim nasze intelektualne zainteresowania. Są one związane z silną motywacją do samokształcenia oraz propagowaniem stylu życia zgodnego z ideą ustawicznego kształcenia.

Czas dobry, czas zły

Skoro zatem nasze podejście do kształcenia się powinna cechować stała gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji (edukacja w pionie), powstaje pytanie, kiedy najlepiej jest zdecydować się na rozpoczęcie studiów podyplomowych? Czy jeszcze na piątym roku studiów magisterskich, tak jak robi to wielu młodych ludzi? Czy może odłożyć je na później?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna, bowiem… wszystko zależy od nas samych, od tego, jaką mamy motywację i jakie cele sobie stawiamy.

Zatem:
• tak, warto podjąć studia podyplomowe na piątym roku studiów magisterskich (lub tuż po ich ukończeniu), gdy jesteśmy przekonani, że kierunek, który wybieramy, jest zgodny z tym, co chcemy robić w przyszłości; jeśli mamy sprecyzowany pogląd na swoje miejsce w świecie i powoli konsekwentnie go realizujemy;
• nie, nie warto podejmować studiów podyplomowych na piątym roku studiów magisterskich (lub tuż po ich ukończeniu), gdy nie jesteśmy do końca przekonani o słuszności naszego wyboru; jeśli nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności co do tego, czym naprawdę chcemy się zajmować w życiu, wówczas odłóżmy tę decyzję na pewien czas, jednocześnie próbując wielu rzeczy, sprawdzając się w różnych profesjach; odnajdźmy w życiu swoją pasję i wtedy powrócimy do sprawy studiów podyplomowych;
• tak, warto podjąć studia podyplomowe, gdy już zdobyliśmy trochę doświadczenia zawodowego, gdy już wiemy, czego chcemy się uczyć; poszerzajmy swoją wiedzę w interesującym nas temacie, być może dzięki temu zyskamy osobistą satysfakcję, ale także możliwość zawodowego awansu; takie działania tylko procentują!;
• nie, nie warto podejmować studiów podyplomowych mimo kilku lat doświadczeń zawodowych, jeśli nie odczuwamy takiej potrzeby; nie kierujmy się aktualnym trendem, tym, że nasi znajomi tak robią; musimy się zastanowić nad sensownością podejmowania studiów dla nas samych; nie róbmy nic na siłę, to będzie stracony czas i źle zainwestowane pieniądze.

Jak wybrać?

Jeśli jesteśmy już stuprocentowo przekonani, że chcemy podjąć trud dalszego kształcenia, musimy zadać sobie kolejne pytanie: jakie studia wybrać? Czy zdecydować się na wąską specjalizację, czy też na bardziej ogólny kierunek, który nie zawęzi naszego obszaru działania zawodowego.
I znów odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna.
Znów musisz sobie zadać pytanie: czego naprawdę chcesz, ku czemu zmierzasz? Co jest twoim celem? Pamiętajmy przy tym: żadne studia nie zagwarantują nam sukcesu, ale droga postępowania, którą obierzemy, może znacznie zwiększyć szanse naszego powodzenia.
Dla tych, którzy chcą zostać ekspertami w wąskim zakresie, których zajmuje bardzo specjalistyczny wycinek danej dziedziny wiedzy, którzy precyzyjnie potrafią określić swoje zainteresowania, lepsze będą kierunki specjalistyczne. Dla tych z kolei, którzy pragną wielopłaszczyznowego rozwoju, korzystniejsze mogą okazać się studia ogólne.
Sam musisz obrać strategię działania w oparciu o to, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, co tak naprawdę chcesz robić i co osiągnąć. Bo tylko z taką wiedzą warto w ogóle rozważać różne możliwości kształcenia i wybierać spośród różnorodnych kierunków kształcenia podyplomowego.

Jedno jest pewne: życie człowieka lepiej wykształconego zyskuje nowy pełniejszy wymiar. Świat się zmienia, ale my dotrzymujemy mu kroku. I to nadaje naszemu życiu głęboki sens.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD