Cudotwórczy rumianek


Rumia­nek jest cudow­nym zio­łem, którego właściwości znane są już od setek lat. Działa kojąco prawie na każdy element organizmu, a przy tym jest bardzo łatwo osiągalny – na łące i w aptece!

Rumia­nek działa na:

1. Mię­śnie całego orga­ni­zmu – pozwala im się rozluźnić

2. Układ nerwowy – działa odprężająco

3. Układ pokarmowy – łago­dzi napię­cia jamy brzusz­nej oraz wszelkie dolegliwości trawienne, na przykład bóle żołądka zwią­zane z ner­wo­wo­ścią, napię­ciem i stre­sem; korzyst­nie wpływa na poprawę apetytu oraz przyspiesza trawienie

4. Układ oddechowy – inha­la­cje parowe poma­gają łago­dzić astmę, katar, zapa­le­nie zatok.

5. Przeziębienia – pomaga obni­żyć gorączkę, łagodzi objawy przeziębienia

6. Sprawy kobiece – łago­dzi mdło­ści w cza­sie ciąży, łago­dzi bóle mie­siącz­kowe, redu­kuje objawy meno­pauzy, przy­nosi ulgę w cza­sie: zapa­le­nia sutka, przed­mie­siącz­ko­wego bólu głowy, migreny

7. Urodę – okłady z rumianku na zmęczone powieki i pod oczy pozwalają zapomnieć o porannych zaczerwienieniach i zasinieniach oczu i miejsc pod oczami

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD