Potrzeba doradcy zawodowego


Źródło: www.euro-szkolenia.edu.pl

Czasy, z którymi przyszło nam się zmierzyć, są trudne. Życie w ponowoczesności jest identyfikowalne z chronicznym poczuciem niepokoju i niekonsekwencji. Ciągiem niepoukładanych działań i zdarzeń.

Mnogość informacji, które docierają do nas ze wszystkich stron, powoduje dużą swobodę wyboru, ale też wprowadza chaos i zamęt. Bo jak spośród tylu możliwości wybrać to, co dla nas właściwe i skąd wiadomo, że droga, którą obieramy jest rzeczywiście naszą drogą?

Doradca zawodowy pomaga nam rozwiać te wszystkie rozterki. Planuje właściwą dla danej osoby indywidualną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej pod kątem predyspozycji osobowościowych, uzdolnień, cech charakteru, ale także warunków zdrowotnych i możliwości psychofizycznych. Jest potrzebny zwłaszcza młodym ludziom, którym trudno się odnaleźć w gąszczu znaczeń i możliwości. Zwłaszcza, że wybór orientacji zawodowej jest decyzją, od której będzie zależała cała nasza dalsza egzystencja. Dalszy samorozwój i realizacja naszych planów. Po prostu nasza osobista droga życia.

Zygmunt Bauman, współczesny polski socjolog i specjalista od kultury masowej, napisał:

Żyjemy jak w kalejdoskopie. Kurczą się horyzonty czasowe, każdy stan jest tylko do czasu. Mało kto może liczyć, że raz zdobyty zawód będzie nam wystarczał do końca życia. Umiejętności wczoraj konieczne, stają się dziś bezużyteczne. Zawody pojawiają się i znikają. Współczesny człowiek musi być elastyczny, będzie zmuszony, bowiem szukać ciągle nowych rozwiązań

Doradca zawodowy pomaga ludziom w różnych okresach życia. Służy także radą w sprawach zmiany dotychczasowego zawodu, możliwości przekwalifikowania, ale także ponownej readaptacji na rynek pracy po długim okresie stagnacji. Proponuje rozszerzenie uprawnień, zdobycie nowych kompetencji czy też dostosowanie swoich kwalifikacji do aktualnych trendów na polu zawodowym.

Doradca w kwestiach zawodowych to jeden z zawodów przyszłościowych. Potrzebny na każdym etapie życia człowieka. Zarówno w szkołach, jaki i na poszczególnych szczeblach aktywności zawodowej oraz w wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z szeroko rozumianą polityką zatrudnienia.

We współczesnym natłoku informacji potrzebny jest ktoś, kto doradzi, ukierunkuje i pomoże wybrać właściwą dla danej osoby ścieżkę dalszej samorealizacji. Pesymiści prognozują, że wkrótce nastaną czasy, kiedy będziemy zmuszeni siedmiokrotnie w ciągu swojego życia zmienić zawód. Oby te słowa nie sprawdziły się w praktyce. W przeciwnym wypadku doradca zawodowy będzie miał w przyszłości pełne ręce roboty.

 Artykuł opublikowany na łamach czasopisma elektronicznego – Edukator Zawodowy

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD