Narcyzm na Facebook’u


Źródło: www.sakura-hostel.co

Naukowcy z Western Illinois University przeprowadzili ciekawe badanie na grupie 294 osób w wieku od 18 do 65 lat, które są studentami oraz korzystają z portalu społecznościowego Facebook.

Badanie wykazało, że ilość posiadanych znajomych na Facebook’u, w praktyce przekłada się na to, iż większe prawdopodobieństwo, że dana osoba jest przysłowiowym narcyzem. Również duża częstotliwość aktualizowania swojego statusu oraz oznaczanie siebie na zdjęciach świadczy o wysokim stopniu samouwielbienia.

Podczas badania analizowano „społecznie destrukcyjne” składniki narcyzmu: oczekiwanie szacunku od innych, chęć manipulowania nimi oraz chęć wykorzystywania, a także potrzeba bycia w centrum uwagi.

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD