Mobbing w pracy


Źródło: www.child-abuses.com

Podjęłaś pracę swoich marzeń, na świetnych warunkach i z dobrą płacą. Mija czas, a praca zaczyna spędzać ci sen z powiek z powodu prześladowania – to właśnie mobbing!

Zjawisko mobbingu może występować nie tylko w pracy, ale też np. w szkole. Z definicji mobbing polega na długotrwałym, systematycznym prześladowaniu psychicznym jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy. Prześladowca ma wyższą pozycję w grupie niż jego ofiara. W pracy może być to zatem po prostu przełożony. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, jak mobbing może przebiegać. Takie działania to np. nierówne traktowanie przy udzielaniu premii, publiczne krytykowanie i poniżanie pracownika – często nieuzasadnione, dyskryminacja, nadmierne obciążanie jednego z pracowników, wymuszanie pracy w większym wymiarze i inne. Każdy pracownik, który poczuje się terroryzowany, powinien walczyć o wyegzekwowanie swoich praw i ukaranie prześladowcy. Pomocy można szukać w stowarzyszeniach anytymobbingowych czy u przedstawicieli związków zawodowych.

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD