Studia podyplomowe a kariera


Źródło: zwshifm.edu.pl

Pracodawcy chętnie wymagają od swoich pracowników dodatkowych kwalifikacji. Nie zawsze warto stawiać na kursy czy warsztaty, znacznie bardziej przydatne mogą okazać się studia podyplomowe.

„Podyplomówka” często ma charakter zbliżony do kursu. Wiele zależy jednak od tego, przez kogo jest organizowana. Od prywatnych szkół większym prestiżem mogą wykazać się uniwersytety. Studia trwają zazwyczaj od dwóch do czterech semestrów. Ceny studiów niejednokrotnie dorównują cenom studiów zaocznych. Szczegółowy przebieg na danym kierunku ustala uczelnia. Warto się zapoznać ze szczegółowym planem studiów, ponieważ może on dać przybliżony obraz nowych umiejętności, jakie można zdobyć. Zakończenie studiów – warunek uzyskania dyplomu – także zależy od uczelni, może być to test, praca dyplomowa lub egzamin. Trzeba pamiętać także, że niektórzy pracodawcy oferują współfinansowanie studiów z tytułu doszkalania pracowników.

 

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD