Umiejętność pozytywnego myślenia


(fot. matkapolka.com.pl)

W planowaniu kariery ważne jest nastawienie oraz zrozumienie mechanizmów, które blokują lub utrudniają podejmowane działania.

Aby zaplanować swoją karierę należy być świadomym własnych zalet, ale i także słabości. Droga do kariery nie jest drogą samotną – towarzyszą w niej inni ludzie. Zdobycie nowej satysfakcjonującej pracy to proces, który można porównać do wspinaczki po drabinie…

  1. Pierwszy szczebel to nastawienie. Działania człowieka są zależne od wiary w słuszność swoich decyzji.
  2. Drugi szczebel to analiza własnych zasobów, wykształcenia, posiadanych umiejętności w kontekście nowego stanowiska pracy.
  3. Trzeci szczebel to uświadomienie sobie sytuacji na rynku pracy. Ważnym jest odpowiedź na pytanie o zawód i konkretne pożądane stanowisko.
  4. Czwarty szczebel to zdobycie dodatkowych umiejętności wzbogacających nasz warsztat pracy.
  5. Dalsze szczeble to udział w procesach rekrutacji oraz zdobycie nowej posady.
  6. Ostatnim szczeblem jest osiągnięcie satysfakcji z osiągniętego celu.

Wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery  nie jest czynnością jednorazową. Człowiek może wykazywać dwie postawy  i dwa nastawienia:

  • Reaktywne

Występujące w przypadku postawy biernej, które cechuje brak aktywności. Stwierdzenie, że nic się nie da zrobić oraz przekonanie że nie ma się wpływu na to jak potoczą się kolejne wydarzenia.

  • Pro – aktywne

Występujące w przypadku postawy czynnej, które cechuje skupienie się na tym co możemy zrobić. Polega to na samodzielnym szukaniu pracy oraz poznaniu sposobów poruszania się po rynku pracy.

Umiejętność pozytywnego myślenia jest ważną cechą. Rozumienie własnych wad i zalet nie jest rzeczą prostą ale można się tego nauczyć, aby odnieść sukces na rynku pracy.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD