3x miłość – to, co wiem


(fot. gstatic.com)

‘Aby zjawiła się miłość, trzeba marzyć’ (J. Kofta). Natomiast żeby ziścić marzenie, należy wiedzieć, jak –  opuściwszy jego ulotną naturę – dotrzeć na pole życiowego doświadczenia.

Umieszczając miłość w takiej strefie, interpretujemy ją jako uczucie rozciągnięte w czasie – pojawiające się stopniowo i trwałe. Jest w nią wpisany, przepełniony chęcią wiedzy, okres przyjaźni między dwojgiem partnerów.

Bez łatwowierności i ignorancji oraz w ramach uczuciowej stałości rozwija się wielka epopeja o drugiej osobie, obfitująca w niewysłowione przeżycia. Silna miłość to pełen wielowymiarowego życia świat pierwszego zauroczenia, trudnego do okiełznania zakochania w ponętnym ciele, dostrzeganie u ukochanego jedynych w swym rodzaju cech, odkrywanie jego wstydu, nieudolności i osobowościowych mroków.

Miłość to postawa wynikająca z wiedzy. Każdy przyznałby, że wraz z tym uczuciem objawia się cierpliwość, życzliwość, znoszenie się wzajemne, wiara w drugą osobę, zaufanie do niej i przedkładanie jej dobra ponad własne. Jednak przymiotów tych nie okazujemy spontanicznie i bez wysiłku. Stawanie się takim następuje pod wewnętrznym kierownictwem miłości, która spaja dwie osoby mocną więzią bliskości.

Dlatego pierwsze wrażenie, jak i siła własnych emocji to dopiero zwiastun i wiosna miłości.

 

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD