Woda równa się Życie


(fot. we-dwoje.pl)

Bez wody nie byłoby życia na ziemi. Woda jest zatem podstawowym czynnikiem, od którego uzależniony jest żywot człowieka. Woda służy do picia, mycia, uprawy roli, produkcji itd, zatem jest początkiem wszystkiego. Woda z naukowego punktu widzenia to tlenek wodoru – związek chemiczny o wzorze H2O.

Występuje w warunkach standardowych  w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stanie stałym to lód. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla innych substancji. Większość występującej w przyrodzie wody jest „słona” (około 97,38%). W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Wodę o małej zawartości składników mineralnych nazywamy wodą miękką , natomiast zawierającą znaczne ilości soli, wapnia i magnezu– wodą twardą.

WODA W KOSMOSIE

NASA odkryła wodę na Marsie. Obecność wody wykryto również na Księżycu w głębi zacienionego krateru. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza. A więc może prawdą jest, że kosmici to nie jest wymysł ludzkiej wyobraźni, lecz skutek występowania wody.

WODA W KULTURZE

Woda symbolizuje jeden z żywiołów: czterech w kulturze europejskiej, pięciu w tradycji chińskiej, pięciu w tradycji japońskiej, trzech w tradycji celtyckiej. Symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie (choć bywa także ukazywana jako siła zła, zwłaszcza w przeciwstawieniu wody czystej i brudnej). Woda jest częstym elementem mitów. Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego świata do drugiego. W wielu religiach zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie – Chrzest.

WODA W BIOLOGII

Woda stanowi średnio 70% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej, 60–70% limfy, 95% osocza krwi, 90% liści, owoców, 20% kości, 10% szkliwa zębów, tkanki tłuszczowej.  Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD