Wyjście awaryjne


(fot. thgastic.com)

Czasami myślimy, że nie da rady rozwiązać problemu, że nie mamy siły, że nie mamy czasu nawet o nim myśleć. Ale nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogłoby by być jeszcze gorzej.

Najważniejsze jest jednak to, by nie szukać złotego środka, lecz by znaleźć w sobie nadzieję na lepsze jutro. Trzeba znaleźć wyjście awaryjne, które istnieje w każdej sytuacji i jest dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego. Sytuacja trudna ma miejsce, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi  między potrzebami i obowiązkami, a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji ekstremalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg naszego dotychczasowego życia  i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na satysfakcjonującym poziomie. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększają prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiując na nowo sytuację jako trudną, a człowiek aby sobie poradzić musi zmobilizować dodatkowe zasoby i pokłady energii. W głębi serca uwielbiamy rozmawiać sami ze sobą. W zasadzie robimy to bez przerwy. Od tego jaki jest ten nasz dialog wewnętrzny, zależy w jaki sposób zinterpretujemy nasze problemy. Znasz takie chwile, kiedy zastanawiasz się nad tym wszystkim, co może pójść źle? Kiedy wydaje ci się, że nie masz ani cienia szans na to by to co zaplanowałeś ziściło się na jawie. Często zdarza się wówczas, że nawet drobne niepowodzenie urasta do rangi dużego problemu, a rzeczywiste poważne problemy pozostają niewidoczne. Samoocena, czyli tzw. „ja realne”, spełnia ważną rolę w procesie przewidywania i dochodzenia do okrutnej rzeczywistości. Oczekiwanie sukcesu znacznie zwiększa szansę jego osiągnięcia i odwrotnie. Ludzie o niskiej samoocenie będą mieli problem z podjęciem decyzji, ponieważ brak im wiary w to, że mają ku temu odpowiednie predyspozycje. Informacje o swoich wadach i zaletach wpływają na system oczekiwań. Osoby, o słabej motywacji do osiągnięć, już w fazie wstępnej oceniają sytuację przez pryzmat unikania niepowodzeń, a więc reagują zachowawczo. Podejmują decyzje eliminujące ryzyko niepowodzenia czy konfliktu. Osoby o silnej motywacji do osiągnięć, zorientowane na sukces, mają skłonność do niedoceniania ryzyka. A więc wyjściem awaryjnym jest zdanie się na własną intuicję i postępowanie zgodnie z samą sobą, by ewntualny sukces przyniósł nam radość, a porażka wzmocniła.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD