Ateizm to religia


(fot. boskiateista.files.wordpress.com)

Ateiści wierzą w nic – przynajmniej tak twierdzą. Doktrynalnie odrzucają Boga i wszelaki kult, ale  w praktyce ulegają zwyczajom panującym w danej społeczności, przejmując utarte nawyki. Ateizm stał się wyjątkowo modnym nurtem na początku XXI wieku i paradoksalnie wynika z osiągnięć naukowych i ewolucyjnych.

Zatem wbrew temu co twierdzą nie da się w wierzyć w nicość, a nawet jeśli w skrajnym przypadku pokładamy wszystko w nicości to samo „nic” obrazuje to, że jednak w coś wierzymy. Tym czymś jest nicość, więc w owy sposób ograniczamy samych siebie. Niezależnie bowiem od wiary, poziomu cywilizacyjnego czy systemów politycznych większość z nas analogicznie rozwiązuje moralne dylematy. Stąd wniosek, że człowiek jest wyposażony przez ewolucję we wrodzony zmysł moralny. Od dłuższego czasu można również  zaobserwować zadziwiający trend wśród ateistów. Ludzie niewierzący nie tylko zaprzeczają istnieniu Absolutu, lecz próbują także agresywnie przekonać do swego punktu widzenia innych. Coraz częściej można się spotkać z tzw. wojującymi ateistami, którzy najbardziej aktywni są na forach internetowych. Wielu naukowców nie ma wątpliwości, że ateizm staje się czymś więcej niż tylko postawą przeczącą istnieniu „Najwyższego Bytu”. Nie można bowiem uznać, że coś jest gorące jeśli nie poznało się zimna. I na odwrót. A zatem „nie można stwierdzić, że się w coś wierzy jeśli nie doznało się uczucia niewiary”. Zarówno osoby zaliczające się do grona teistów jak i ateistów doświadczają tych zjawisk na co dzień i nie są one związane z Bogiem, bóstwami czy innymi bytami nadprzyrodzonymi. Zwykłe kontakty międzyludzkie, rozmowy o codziennych sprawach, doświadczenie i zachowania sprawiają, iż czasem komuś wierzymy na słowo, a czasem nie. Także każdy z nas wie czym jest ogólnie pojęta wiara lub jej brak.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD