Uśmierzanie sporów


(fot. gstatic.com)

(fot. gstatic.com)

Jak nie dopuścić do tego, aby różnice zdań urosły tak bardzo, że zagrażałyby małżeństwu?

Ustalcie czas i miejsce wspólnej rozmowy. Potem określcie konkretnie przedmiot sporu i skoncentrujcie się tylko na nim. Nie skupiajcie się na wykazaniu, kto ma rację, ale skoncentrujcie się na znalezieniu rozwiązania. Nie włączajcie w bieżący kłopot starych spraw, z którymi może sobie kiedyś nie poradziliście, ale które już i tak nie mają większego znaczenia. Słuchajcie siebie na zmianę i nie mówcie oboje naraz. Nie docinajcie sobie i nie prawcie błyskotliwych, uszczypliwych uwag. Mówcie wprost, ale szanujcie swe uczucia. Zadawajcie pytania, nie czytajcie w myślach partnera i nie stosujcie tajemniczych niedopowiedzeń, ogólników i dwuznaczników. Bądźcie gotowi do ustępstw dla wspólnego dobra.

Zastosujcie się oboje do warunków nacechowanego miłością uśmierzania sporów.

 

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD