Polska rajem dla umów cywilnoprawnych


(fot. nettg.pl)

(fot. nettg.pl)

Polska to kraj, gdzie – jak wszyscy wiemy – zawieranych jest bardzo dużo umów cywilnoprawnych, które godzą w interesy pracowników. Popularne śmieciówki zaczynają od jakiegoś czasu wypierać umowy o pracę na czas nieokreślony, a nawet te na czas określony.

Każdy kto pracował jako zatrudniony na umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenie lub umowę o dzieło, wie czym to pachnie. Trzeba liczyć się z możliwością utraty pracy z dnia na dzień, brakiem prawa do emerytury, płatnym chorobowym lub płatnym urlopem. Na dodatek trzeba się bardzo starać za niewielkie pieniądze. Pracodawcy skwapliwie wykorzystują fakt istniejących trudności na rynku pracy do tego, aby w ten sposób traktować pracowników. Pracodawcy czują się bezkarni, ponieważ wiedzą, że personelu i tak im nie zabraknie.

Z punktu widzenia pracownika najkorzystniejszą umową jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Nie trzeba drżeć przed końcem umowy, że nie zostanie ona przedłużona, a pracodawca musi zachować  okres wypowiedzenia. Pracownik ma zagwarantowane świadczenia socjalne ze strony państwa i w przyszłości emeryturę.

Na całą sprawę można spojrzeć jednak w drugą stronę. Pracownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne nie znaleźliby w ogóle zatrudnienia, gdyby nie było możliwości pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – są to przedstawiciele takich profesji jak np. wykonawcy drobnych robót, pracownicy sezonowi albo niskowykwalifikowani pracownicy.

Ze strony pracodawcy również bardziej korzystne jest wypróbowanie pracownika np. na podstawie tego rodzaju umowy. Jeśli prowadzi on przedsiębiorstwo małe lub o niskich dochodach zrozumiałe jest, że próbuje obniżyć koszty zatrudnienia.

System prawny w Polsce wymaga ulepszenia, tak aby chronić interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jedni bez drugich by nie istnieli, ale istniejące obecnie regulacje prawne są korzystne albo dla jednych, albo dla drugich.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD