IV Gala Dress For Success Poland


(fot. materiały prasowe)

(fot. materiały prasowe)

29 października 2013 w Poznaniu w Starym Browarze, odbędzie się IV Gala Dress for Success Poland „W sukience do sukcesu”.

GALA będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedsiębiorczyń i innych kobiet sukcesu, dla których istotne jest społeczne wspieranie potrzebujących i wolontariackie dzielenie się swoimi osiągnięciami. Spotkanie będzie także okazją do prezentacji osiągnięć największej na świecie organizacji non profit pomagającej kobietom defaworyzowanym na rynku pracy Dress for Success.Konferencja zgromadzi około 300 najbardziej aktywnych kobiet Wielkopolski i innych regionów kraju.Gościem honorowym będzie Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, a patronką konferencjiPani Prezes Grażyna Kulczyk.

Zostanie nadany, po raz czwarty w Polsce, tytuł Damy Roku Dress for Success Poland. Dotychczas otrzymały go: 2009 – prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, 2010 – prezes Grażyna Kulczyk, 2011 – prezes Dorota Soszyńska, 2012 – prezes Solange Olszewska.W roku 2013 tytułem tym zostanie wyróżniona prezes Nina Kowalewska-Motlik.

Po raz pierwszy specjalnym tytułem zostanie wyróżniona Beneficjentka Roku. Otrzyma go Ewa Warzecha ze Świętochłowic, pochodząca z tradycyjnej rodziny śląskiej, matka dwóch chłopców, która po latach pracy na różnych stanowiskach, często bez legalnego zatrudnienia, otworzyła własną firmę i prowadzi ją z sukcesem.

W czasie konferencji będzie promowana książka „W sukience do sukcesu” (G+J).Książka jest kompendium wiedzy wizerunkowej nowoczesnej kobiety sukcesu, który pomoże osiągnąć czytelniczkom ich cele zawodowe, zachowując równocześnie harmonię i równowagę w życiu prywatnym.Poradnik pokazuje metamorfozy 24 beneficjentek Dress for Success Poland i ich sylwetki. Ekspertki bazujące na własnym doświadczeniu zawodowym i pracy dla Dress for Success Poland radzą m.in. jak dobierać strój, przygotować się do rozmowy z pracodawcą i napisać nowoczesne CV, jak kontrolować mowę ciała, panować nad emocjami, jak planować sukces, jak zarządzać domowym budżetem i w jaki sposób skutecznie dbać o zdrowie. Książka zawiera też rozmowy z VIPami. Panie których nazwiska zna każdy, które są wzorcem dla tak wielu Polek, opowiadają m.in. zasadach którymi kierują się w pracy, o zdarzeniach, które zmieniły bieg ich życia, o tym co pomaga im przeżywać trudne chwile i wychodzić zwycięsko z życiowych zakrętów.

GALA Dress for Success jest zawsze okazją do podsumowań.

Dress for Success to największa na świecie organizacja non-profit pomagająca kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Misją Dress for Success jest wyposażanie kobiet w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Organizacja, której główną siedzibą jest Nowy Jork, ma 127 filii na świecie w 15 krajach, w tym jedna w Polsce (pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej).

Przez 15 lat działania wyposażyła na w stroje odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną ponad 700 000 kobiet. W Polsce wsparcie otrzymało ponad 500 osób, 437 znich wzięło udział w warsztatach, skorzystało z pełnej usługi fryzjerskiej i otrzymało „szczęśliwą sukienkę”. W konferencjach, warsztatach i sesjach organizowanych przezz stowarzyszenie w Polsce wzięło udział ponad 8 tysięcy osób. Beneficjentki mają możliwość korzystania z pomocy indywidualnej mentorki, którą jest doświadczona kobieta, która odniosła sukces zawodowy.

Polski program Dress for Success polega na przygotowywaniu kobiet do rozmowy kwalifikacyjnej i funkcjonowania w nowej pracy. Organizacja bezpłatnie wyposaża kobiety w ubrania biznesowe, odpowiednią fryzurę i kosmetyki, przeprowadza warsztaty z komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, skutecznych metod poszukiwania pracy.

Cały Zarząd i Rada Patronacka pracują dla Dressu społecznie.

Nasze grupy targetowe:

Kobiety poszukujące pracy ze środowisk szczególnie defaworyzowanych (matki samotnie wychowujące dzieci, długotrwale bezrobotne, 50+, osoby młode, wchodzące na rynek pracy), kobiety zakładające własną firmę, bez względu na wiek.
– Kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy, kadra zarządzająca, środowiska naukowe, urzędniczki wyższego szczebla, przedsiębiorczynie, samodzielne finansowo (są wolontariuszkami, darczyńcami, mentorkami i trenerkami w DfS).

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD