Zmiany w czasie pracy – czy to możliwe?


(fot. praca.interia.pl)

(fot. praca.interia.pl)

Całkiem możliwa jest sytuacja, że długi, ośmiogodzinny dzień pracy w pełnym wymiarze etatu zostanie skrócony o jedną czwartą? Na razie projekt taki jest na etapie badań w Szwecji. Jeśli się powiedzie, to można oczekiwać, że prędzej czy później dotrze także do nas. A co zakłada?

W Szwecji wybrano losowo urząd, gdzie grupa pracowników codziennie pracuje przez sześć godzin, z tym samym wynagrodzeniem, uprawnieniami i zadaniami do wykonania – jedyną różnicą jest właśnie czas pracy. Grupa kontrolna tego eksperymentu pracuje w starym systemie ośmiogodzinnym – po zakończeniu rocznego okresu te dwie grupy będą porównane pod względem wydajności, zrealizowanych zadań i przełożenia czasu pracy na wyniki oraz tempo pracy.

Także w Polsce, zwolennicy wprowadzenia sześciogodzinnego dnia pracy uważają, że czas pracy przekłada się na wydajność pracownika odwrotnie proporcjonalnie, co oznacza, że im dłużej musimy być w miejscu pracy, tym bardziej jesteśmy zniechęceni, robimy zadania wolniej i jedynym naszym celem jest doczekanie do godziny powrotu do domu. Badania pokazują, że kraje europejskie, gdzie tydzień pracy wynosi nawet 45 godzin, wcale nie przodują pod względem gospodarki, innowacyjności czy wypracowywanego wynagrodzenia. Najbardziej wydajni są Skandynawowie, którzy osiągają największe wyniki we wszystkich badaniach pomimo już i tak najkrótszego dnia pracy w Europie – nie zniechęca ich do tego nawet dość surowy klimat.

Zwolennicy takiego podejścia sugerują wyraźnie, że wydajność nie zależy od czasu pracy i że jest wręcz przeciwnie. Okazuje się, że wydajność to skutek wdrożenia nowoczesnych technologii oraz odpowiedniego doboru pracowników, ich chęci i kompetencji.

Przeciwnicy takiego rozwiązania w Polsce sugerują, że mamy i tak już wiele dni wolnych i polskiej gospodarki nie stać na kolejne skrócenie czasu pracy, a ponadto, że należy skoncentrować się przede wszystkim na walce z łamaniem prawa w relacji szef-pracownik. Dodają także, że ostatnia ustawa zmieniająca Kodeks Pracy wprowadziła już i tak wiele zmian poprawiających elastyczność pracy i wprowadzających różne modele stosunku pracy. Nie wszędzie także krótszy dzień pracy jest możliwy – dotyczy to głównie branż związanych z opieką zdrowotną i opieką nad dziećmi oraz szkolnictwem.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD