Polacy pracowici i… niedoceniani


(fot. egospodarka.pl)

(fot. egospodarka.pl)

Statystyki pokazują, że Polacy to jeden z najdłużej pracujących narodów na świecie. Jednocześnie jest faktem, że niestety w naszej ojczyźnie nie jesteśmy doceniani – każdego tygodnia do pracy za granicę uciekają setki – tak, to nie żart – naszych rodaków.

Długie godziny pracy nie przekładają się jednak na zarobki, a z punktu widzenia pracodawcy – także na wydajność. Ta bowiem wcale nie musi być wprost proporcjonalna do godzin, które spędzamy w pracy.

Długi dzień pracy, umowy śmieciowe, niskie zarobki, zmieniające się prawo i inne czynniki powodują, że ciężko jest czerpać satysfakcję w pracy. Polacy mają dość nerwowych szefów, napiętej atmosfery, pracy poniżej wykształcenia czy też trudności w samym znalezieniu pracy. Czas spędzany w pracy przez Polaków systematycznie rośnie.

Pesymistyczne tendencje dotyczące pracy pojawiają się w wielu krajach europejskich, głównie tych dotkniętych szczególnie kryzysem ekonomicznym w minionych latach. I choć Polska wcale nie przeszła go tak źle jak inne kraje, zostawił on żniwo w postaci pesymistycznych nastrojów i negatywnych postaw Polaków.

W badaniach jako przyczyny niezadowolenia z życia Polacy wymieniają także brak stabilności prawnej, dużą konkurencję, zwiększający się wiek emerytalny oraz brak odpowiedniego zaplecza socjalnego ze strony państwa, takiego jak odpowiednia opieka zdrowotna, wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, bardzo wysokie koszty życia, trudności w otrzymywaniu kredytu mieszkaniowego czy też niestabilną sytuację ekonomiczną rodziny oraz złe warunki lokalowe.

Polacy masowo wyjeżdżają do innych krajów w nadziei, że ich kwalifikacje i zaangażowanie zostaną zauważone. Dzieje się to jednak z różnym skutkiem – jednym się udaje i zarabiają faktycznie dużo, inni wykonują prace dużo poniżej kwalifikacji, są też osoby, które niestety zostały oszukane (np. przez nieuczciwych pośredników) lub okradzione.

Na zmiany pod tym względem trzeba będzie jeszcze trochę poczekać i odnaleźć w sobie nutkę optymizmu. Na jak długo? Nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że pesymistyczne tendencje odwrócą się jak najszybciej.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD