Komu najbardziej zagraża pracoholizm?
Z badanie CBOS wynika, że problem pracoholizmu dotyka głównie osoby w tzw. wieku produkcyjnym i posidających swoje firmy. Większość chorych to kobiety, co, jak twierdzą eksperci, wynika z predyspozycji psychologicznych.  Pracoholicy to zwykle osoby młode i bardzo ambitne, nastawione na rywalizację i osiągnięcie sukcesu.

Jakie są problemy zdrowotne pracoholików?
Pracoholizm, jak każdy rodzaj uzależnienia wpływa destrukcyjnie na wszystkie sfery życia osoby uzależnionej, uszkadza zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Negatywny wpływ pracoholizmu na zdrowie objawia się w podobny sposób do stresu chronicznego – pracoholik żyje w ciągłym stresie i napięciu. Cierpi również na bezsenność. Ponadto doskwierają mu: dolegliwości ze strony układu krwionośnego, zaburzenia pracy serca (tachykardia, zawał), chroniczne napięcie mięśniowe (bóle o różnym umiejscowieniu), zaburzenia ze strony układu pokarmowego (zaparcia, biegunki, wrzody). Natomiast brak umiejętności wypoczywania sprawia, że pracoholik odczuwa stałe napięcie, przymus pracy, jest nadmiernie drażliwy, łatwo wpada w złość lub też miewa stany depresyjne.

Jak leczyć ten nałóg?
Leczenie pracoholizmu podobnie, jak każdego uzależnienia odbywa się poprzez psychoterapię. Niezbędne jest wstępne uznanie przez pracoholika, że ma on problem i – by go rozwiązać – jest gotów przyjąć pomoc z zewnątrz.