Zyskaj więcej – słuchaj aktywniej


(fot. shirleytaylor.com)

(fot. shirleytaylor.com)

Ważną umiejętnością usprawniającą proces komunikacji jest aktywne słuchanie, które przynosi korzyści w zakresie uzyskania potrzebnych nam informacji o preferencjach naszych rozmówców oraz nawiązania i utrzymania więzi z ludźmi, którzy dostrzegają nasze zainteresowanie i zrozumienie.

Akceptacja, szacunek, serdeczność i ciepło – każdy z nas chciałby być tak odbierany w trakcie rozmowy. Przede wszystkim nie przeszkadzajmy, nie rozpraszajmy kiedy mówi druga osoba, zachęcajmy do kontynuowania, utrzymajmy kontakt wzrokowy i co najważniejsze: bądźmy zwróceni w stronę rozmówcy.

Swoje zainteresowanie okażemy stawiając pytania otwarte, słuchając uważnie odpowiedzi partnera, zapamiętując informację, jaki przekazuje druga osoba. Oczywiście nie musimy skrywać informacji o sobie, możemy również wyrazić swoje zdanie o zainteresowaniu tematem.

Jakie są więc techniki aktywnego słuchania?
1. Odzwierciedlenie – przekazujemy drugiej osobie informacje, jakie naszym zdaniem przeżywa uczucia. „Czuję, że bardzo się stresujesz”.
2. Parafrazowanie – powtarzamy swoimi słowami, to, co przekazał rozmówca. „Jeśli dobrze zrozumiałam to,….”.
3. Klaryfikacja – prośba o rozwinięcie jakiejś myśli, która jest dla nas nie do końca jasna, o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nas treści, np. poprzez podanie przykładu.

Przekazując informację zwrotną, nie dawajmy rad, nic nie narzucajmy, opierajmy się na  faktach, eksponujmy to, co można zmienić, sprawy na które rozmówca ma wpływ.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD