Edukacja – nie tylko w szkole


(fot. dragon1.com)

(fot. dragon1.com)

W ostatnim czasie coraz większa uwaga osób młodych, jak i starszych skupia się na edukacji nieformalnej. Traktuje się ją, jako poszerzenie wiedzy i podnoszenie umiejętności, bez udziału nauczyciela.

Taki rodzaj kształcenia odbywa się poza zorganizowanymi formami edukacji w szkołach, nie ma więc charakteru przymusowego, jest podejmowany z własnej woli zainteresowanych.

Przede wszystkim odznacza się tym, iż może być podejmowany na różnych etapach życia, za pośrednictwem wielu kanałów. W ich grono wchodzą członkowie rodziny, znajomi, materiały drukowane, Internet, programy edukacyjne emitowane przez telewizję, radio, inne media.

Uświadom sobie, że formy edukacji nieformalnej na dzisiejszym rynku pracy są bardzo znaczące. Może ona procentować przy poszukiwaniu pracy, poprzez zdobywane certyfikaty, świadectwa, odbyte kursy. Ważnym aspektem jest tutaj brak wymówki, co do aspektów finansowych, najczęściej są to formy bezpłatne, wymagające wystarczającej motywacji ze strony zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD