Jakie młodzi mają szanse na współczesnym rynku pracy?


(fot. materiały prasowe)

(fot. materiały prasowe)

Często spotykamy się z opiniami, iż przyszłość młodych osób na rynku pracy nie jest i nie będzie zadowalająca. Czy naprawdę tak właśnie jest?

Publiczne służby zatrudnienia, lokalne władze oświatowe i pracodawcy działają w coraz większej współpracy na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej różnego typu szkół do wymogów rynku pracy. Pojawiają się coraz liczniej staże, praktyki, oferty studiów dualnych, zapewne wszystko idzie w stronę rozwoju oraz lepszej perspektywy absolwentów.

Doceniane zostają w ostatnim czasie szkoły zawodowe, które nawiązując współpracę z pracodawcami poszerzają swoje oferty o interesujące praktyki – jak wiemy doświadczenie to duży plus przy poszukiwaniu późniejszego zatrudnienia.

Pozytywną ocenę wśród młodzieży wzbudza ich zaangażowanie w poznanie prawa pracy, prawa gospodarczego. Mogą korzystać z wielu szkoleń dotyczących tematyki tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej.

Nie jest również obca osoba doradcy zawodowego, dzięki której uczniowie mają większe szansę adekwatnego wyboru zawodu, poznania siebie, autorefleksji.

Tematyka rozwoju, czy elastycznych form zatrudnienia staje się powszechna. Pozwala to na godzenie nauki z obowiązkami zawodowymi, wdrażając w dorosłe życie.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD