Sytuacja kobiet na rynku pracy


(fot. gazetapraca.pl)

(fot. gazetapraca.pl)

Funkcjonowanie kobiet na rynku pracy w znacznym stopniu utrudniają panujące stereotypy dotyczące płci, jednym z nich jest stwierdzenie, że kobieta powinna zajmować się domem i opieką nad dziećmi. Czy  rzeczywiście tak powinno być?

Wśród mocnych stron kobiet na rynku pracy wymienić można wysoką aktywność  w poszukiwaniu zatrudnienia, wyższy udział w kształceniu ustawicznym oraz zdecydowanie większą elastyczność, w szczególności w odniesieniu do zmiany zawodu, czy przekwalifikowania się. Panie są też bardziej mobilne w zakresie migracji wewnętrznych oraz wykazują się dużą przedsiębiorczością i chęcią prowadzenia czynnego życia zawodowego.

Większe obciążenie kobiet obowiązkami domowymi, mniejsza mobilność w kontekście migracji zagranicznych oraz wydłużony okres bierności zawodowej, co powodować może „starzenie się” kwalifikacji, zdecydowanie nie sprzyjają sytuacji kobiet na rynku. Panie znacznie rzadziej zajmują kierownicze stanowiska, a ich dominację dostrzec można jedynie w zawodach o niższym prestiżu społecznym takich jak: sprzątaczka, czy krawcowa.

Niektóre aspekty mogą stanowić dla kobiet barierę utrudniającą wkroczenie na rynek pracy, jednak są też sprzyjające warunki, które wykorzystane w odpowiedni sposób mogą okazać się doskonałą okazją do zaistnienia i pokonania panujących w społeczeństwie stereotypów.

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD