Test na depresję – czy da się to zrobić?


Czy samodzielne wykonywanie testów na depresję, dostępnych na różnych stronach internetowych, to dobry pomysł? Na jakich testach opiera się profesjonalna diagnostyka zaburzeń depresyjnych?

(fot. materiały prasowe)

Test na depresję – czy można wykonać samodzielnie?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób szuka pomocy w Internecie, dokonując samodzielnej diagnozy objawów fizycznych i psychicznych. Dużą popularnością cieszą się różnorodne testy osobowościowe, w tym testy na depresję. Testy online – szczególnie te, przygotowane przez profesjonalistów (lekarzy, terapeutów, psychologów) – mogą być pomocnym źródłem wiedzy, ale nigdy nie zastąpią profesjonalnej diagnozy. Dowolny typ testu – nawet jeśli jest poprawnie zredagowany – może być błędnie zinterpretowany i np. doprowadzić do rezygnacji ze skorzystania z fachowej pomocy. Internetowe testy na depresję można traktować jedynie jako wskazówkę, natomiast wyniki nigdy nie zastąpią fachowej diagnozy psychiatry lub psychologa.

Depresja a wizyta u lekarza rodzinnego

W literaturze fachowej coraz częściej rozważa się problem konieczności trafnego, wstępnego rozpoznania objawów depresyjnych w trakcie wizyt u lekarza rodzinnego (1). Warunki wizyty w przychodniach (i brak odpowiednich narzędzi diagnostycznych) często nie pozwalają na postawienie precyzyjnej diagnozy. W przypadku podejrzenia depresji, lekarz – zamiast testu – może postawić kilka pytań, dotyczących m.in. (1): samopoczucia chorego, aktualnych zainteresowań, planów na przyszłość, dobowej zmienności nastroju, zaburzeń koncentracji, myśli samobójczych. Jeżeli wstępne rozpoznanie wskazuje na zaburzenia nastroju, lekarz rodzinny może rozważyć skierowanie pacjenta do psychiatry, psychologa lub terapeuty. 

Profesjonalne, diagnostyczne testy na depresję

Rozpoznania depresji dokonuje się na podstawie ścisłych kryteriów diagnostycznych oraz tzw. skali psychometrycznych. Najczęściej stosowane, profesjonalne testy na depresję to Skala Depresji Becka oraz Skala Hamiltona (2, 3):

  • Skala Depresji Becka (Kwestionariusz Depresji Becka) – 21 pytań dotyczących samopoczucia i ogólnego stanu psychofizycznego pacjenta. Test zawiera odpowiedzi wielokrotnego wyboru, wskazujące na nasilenie danego objawu w skali od zera do trzech (od objawu, który nie występuje po duże nasilenie).
  • Skala Depresji Hamiltona – ma kilka wersji, w tym często stosowany test z 21 pytań. Pytania – podobnie jak w Kwestionariuszu Becka – dotyczą głównie nastroju pacjenta, cyklu dobowego, objawów psychosomatycznych, spadku masy ciała, wahania nastrojów i obecności dodatkowych objawów (np. kompulsji). Na każde pytanie udziela się jednej odpowiedzi – im większa ilość punktów, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia lub nasilenia objawów depresyjnych.

W trakcie diagnozy psychiatra może korzystać także z dodatkowych testów a pełna, precyzyjna diagnostyka często wymaga kilku dłuższych, ale niezbędny wizyt.

 Więcek na temat zdrowia przeczytasz na adamed.expert

Źródła:

(1) Krawczyk P. Depresja w praktyce lekarza POZ – diagnostyka i farmakoterapia. Pediatr Med Rodz. 2014;10(2):174-189

(2) Zawadzki B, Popiel A, Pragłowska E. Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychologia – Etologia – Genetyka.

2009;19:71-95

(3) Starzyk J, Starzyk-Łuszcz K. Depresja u chorych leczonych przewlekłymi hemodializami. Studia Medyczne. 2009;14:61-65

Dodaj komentarz

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD