Author Archive

Case study jako technika szkoleniowa

Analiza studium przypadku staje się coraz bardziej powszechną techniką szkoleniową. Znajduje również wykorzystanie w pracy indywidualnej. Na czym polega? To opis sytuacji problemowej, która zdarzyła się naprawdę, bądź jest tylko fikcją wymyśloną na potrzeby zadania, który zawiera wiele informacji. Zadaniem osoby podejmującej się rozwiązania problemu jest analiza i ocena opisanego zdarzenia pod względem określonych wcześniej […]

Motywacja uczestników kluczem do udanego szkolenia

Obecnie zdecydowana większość szkoleń prowadzona jest metodą warsztatową, z wykorzystaniem aktywizujących technik nauczania. Istotnym aspektem decydującym o powodzeniu procesu szkoleniowego jest zaangażowanie uczestników. Zadaniem trenera jest obudzenie w uczestnikach motywacji do zajęć – wyjaśnienie celu oraz korzyści jakie przyniesie wykonywane ćwiczenie. Zabawowa forma niektórych ćwiczeń, może spowodować, że osoby biorące udział w szkoleniu mogą czuć […]

Młodzi na rynku pracy

Z momentem zakończenia edukacji wśród wielu młodych ludzi pojawia się pytanie – Co dalej ? Wiele osób już w trakcie swojej nauki podejmuje intensywną aktywność zawodową. Jakie szanse i zagrożenia stoją przed młodzieżą rozpoczynającą proces poszukiwania pracy? Osoby w tym wieku reprezentują stosunkowo wysoki poziom wykształcenia oraz bardzo dobrze rozwinięte kompetencje związane z wykorzystywaniem nowych […]

Mapa myśli kreatywną techniką rozwiązywania problemów

Mapa myśli to technika znajdująca zastosowanie przeważnie w pracy indywidualnej. Wykorzystuje możliwości ludzkiego mózgu, nawiązując do teorii neuropsychologicznej. Twórcy mapy myśli dostrzegli, że nauka i sporządzanie notatek za pomocą tej techniki angażuje obie półkule, co sprawia, że proces notowania i zapamiętywania staje się bardziej efektywny. Aby przygotować mapę myśli  powinno się wykonać 7 podstawowych kroków: […]

Edukacja nieformalna coraz popularniejsza

W ostatnim czasie coraz większe znaczenie zyskuje edukacja nieformalna. Idea ta ukazuje inne oblicze kształcenia, zgodnie z którym proces nauczania przebiega naturalnie, nieustannie, w codziennym życiu jednostki. Jednostka poszerza swoją wiedzę, podnosi umiejętności, przyswaja postawy, wartości, bez pomocy nauczyciela, korzystając z własnego doświadczenia oraz zasobów i wpływów środowiska w jakim funkcjonuje – z rodziny, sąsiedztwa, […]

Gaduła, niedowiarek, żartowniś – jak radzić sobie z „trudnymi” uczestnikami szkolenia?

Trener podejmując się przeprowadzenia szkolenia musi nie tylko opracować plan, ale także na bieżąco reagować na sytuacje trudne pojawiające się w trakcie jego trwania. Trudności te powodują często tak zwani „trudni uczestnicy”. W trakcie trwania procesu szkoleniowego pojawiają się osoby dominujące, zaangażowane, prowokujące, jak i wycofane i obojętne na słowa prowadzącego. W praktyce szkoleniowej wyróżniono […]

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Funkcjonowanie kobiet na rynku pracy w znacznym stopniu utrudniają panujące stereotypy dotyczące płci, jednym z nich jest stwierdzenie, że kobieta powinna zajmować się domem i opieką nad dziećmi. Czy  rzeczywiście tak powinno być? Wśród mocnych stron kobiet na rynku pracy wymienić można wysoką aktywność  w poszukiwaniu zatrudnienia, wyższy udział w kształceniu ustawicznym oraz zdecydowanie większą […]

Infografika nowym sposobem na CV

Infografika to połączenie słowa z obrazem. Stosując tego rodzaju metodę wzbogacamy nasze CV o informacje wyrażone poprzez różnego rodzaju wykresy, diagramy, czy ilustracje. Okazuje się, że infograficzne dokumenty aplikacyjne stają się coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach, jest to spowodowane ich dużą czytelnością oraz łatwością przekazywania treści. CV przedstawione w ten sposób czyta się znaczniej […]

CV naszą wizytówką u pracodawcy

Wielu osobom wydaje się, że napisanie „dobrego” CV to nic trudnego, w Internecie znaleźć można bowiem bardzo wiele szablonów dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju niezbędne wskazówki. Czy aby na pewno to taka prosta sprawa? O umieszczeniu tak oczywistych informacji jak imię, nazwisko czy numer telefonu w swoim Curriculum Vitae pamięta każdy z nas. […]

Szkolenie – skutecznym narzędziem podnoszącym jakość i efektywność pracy

Współczesne organizacje ze względu na szybki rozwój rynku, wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników oraz swój usługowy charakter, coraz większą wagę przywiązują do potrzeby ciągłego doskonalenia. Pozyskiwanie najlepszych pracowników, motywowanie ich do efektywnego wykonywania zadań, pobudzanie zaangażowania oraz dbanie, by ich kwalifikacje przyczyniały się do realizacji strategii i planów firmy, stanowią wyzwanie dla każdego pracodawcy bez […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD