Posts Tagged ‘dominacja’

Władca kontra Poddany

Czy każdy związek symbolizuje partnerstwo? Czy może jednak jedna z stron sprawuje władzę absolutną? Wydawałoby się słuszne stwierdzenie, iż w każdym związku, jedna ze stron ma większą potrzebę dominacji. Silniejszy Dominant wygrywa, składając w swoich rękach władzę nad związkiem. Osoba Poddana nie zawsze ma świadomość swojej roli. Opiera się na ramieniu Władcy w wierze o […]

Kobieta na górze

Ciągoty do grania pierwszych skrzypiec bądź strach można z korzyścią spożytkować we współżyciu; także tam istnieje możliwość odkrycia w sobie pokornego zrozumienia oraz iskier odwagi. W życiu domowym kobieta czuje się dobrze, gdy może polegać na swym kochającym partnerze i wspólnie z nim dbać o własny dom. W wielu rodzinach to mąż podejmuje ostateczne decyzje […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD