Posts Tagged ‘DOŚWIADCZENIE’

Edukacja nieformalna coraz popularniejsza

W ostatnim czasie coraz większe znaczenie zyskuje edukacja nieformalna. Idea ta ukazuje inne oblicze kształcenia, zgodnie z którym proces nauczania przebiega naturalnie, nieustannie, w codziennym życiu jednostki. Jednostka poszerza swoją wiedzę, podnosi umiejętności, przyswaja postawy, wartości, bez pomocy nauczyciela, korzystając z własnego doświadczenia oraz zasobów i wpływów środowiska w jakim funkcjonuje – z rodziny, sąsiedztwa, […]

Studia dualne – ucz się i pracuj

Studia dualne to nowoczesny sposób studiowania, zakładający połączenie  wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. To innowacyjny, jak do tej pory w Polsce, system kształcenia pozwalający na powiązanie nauki z pracą. W trakcie studiów młodzi ludzie zdobywają niezbędną wiedzę podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, czy warsztatów, które przenikają się z pracą wykonywaną na różnych stanowiskach w firmie, z […]

Mit bujających w obłokach humanistów

Bardzo często spotykamy się z opinią, iż  humaniści nieprzystosowani są do współczesnego rynku pracy. Zapewne z powodu dominacji nauk społecznych oraz humanistycznych, powodującej dużą konkurencję w poszukiwaniu zatrudnienia. Jednak jak w każdym zawodzie liczy się doświadczenie – im wcześniej zaczniemy poszukiwać, tym łatwiej po studiach zdobyć odpowiadającą nam posadę. Osoby po kierunkach humanistycznych bardzo dobrze […]

Staże i praktyki okazją do nabycia doświadczenia

Odpowiedni wybór stażu, czy praktyki daje młodym ludziom możliwość poznania branży, wejścia w struktury organizacyjne przedsiębiorstwa oraz okazuje się kluczowym momentem przejścia od edukacji do pracy. Decyzja o podjęciu stażu, czy praktyk związanych z kierunkiem studiów to jedna z najczęściej wymienianych przez studentów form dodatkowej aktywności, której celem jest zwiększenie szans na rynku pracy. Młodzi […]

Staż pierwszym krokiem do kariery

Jeśli wyobrażasz sobie pracę w korporacji, warto pomyśleć o wcześniejszych praktykach, czy stażach, które na pewno ułatwią pierwsze kroki na rynku pracy. Staż jest przede wszystkim okazją, by wykazać się i zarobić pierwsze pieniądze. Firmy każdego roku organizują programy staży i praktyk, które otwierają drzwi do zdobycia doświadczenia, poznania organizacji pracy, kultury organizacyjnej, czy też […]

Student w pracy – korzyści dla wszystkich

Do niedawna studenci mogli spodziewać się pracy już po samym tylko ukończeniu studiów. Dziś wymogi wobec nich są mocno wyśrubowane, a studia to często tylko niezbędny warunek otrzymania pracy.  Dla pracodawcy bowiem bardziej liczą się umiejętności miękkie, np. negocjacji, wytrwałości, łatwości nawiązywania kontaktów i pracy w grupie. I choć ciągle brzmią one nieco sloganowo, to […]

Na co liczy bezrobotny?

Rynek pracy w Polsce nie należy do najbardziej łaskawych. Zatrudnienia nie mogą znaleźć zarówno osoby z niskim wykształceniem, ale również te dobrze wykształcone. Tak naprawdę nikt nie ma pewności czy znajdzie pracę. Prawdziwą grupą zdesperowanych są jednak bezrobotni. Oni godzą się pracować za pieniądze nieraz urągające godności.  Dlaczego tak się dzieje? Bezrobotni mają świadomość swojej […]

McJob, czyli pracuj dużo za małe pieniądze

Tysiące młodych ludzi kończących szkołę średnią lub studia podejmuje pracę. Często jednak nie jest to praca zgodna z ich kwalifikacjami; wręcz przeciwnie – mają oni świadomość, że kończenie studiów lub zdobywanie tytułu zawodowego minęło się z sensem, bo i tak do pracy którą wykonują specjalnych kwalifikacji mieć nie trzeba.  Trudno się dziwić wyborowi młodych, którzy […]

Mój seks wobec tradycji

Przyjęcie się skończyło, a mnie nie zrobiło się lepiej, gdy usłyszałam od niego: ‘Dlaczego nie powstrzymałaś nas, zanim sprawy zaszły za daleko’? Ciekawe, że poczucie satysfakcji i przeżycia czegoś emocjonującego jest prawie dwa razy rzadsze niż niezadowolenie i stan zawodu po pierwszych stosunkach. Z kolei obcowanie z wieloma partnerami przyprawia człowieka o gorzkie stany apatii […]

Wstrzemięźliwość a małżeństwo

Chwilowym następstwem bywa wzmocnienie więzi, ale na dłuższą metę skutki mogą być zupełnie inne (Paul H. Landis, ceniony specjalista w zakresie życia rodzinnego). Bez względu na wiek i doświadczenie każda kobieta powinna się głęboko zastanowić, czy jest gotowa emocjonalnie do obcowania fizycznego z danym partnerem. Poczucie upokorzenia, a wręcz wykorzystania spotyka te kobiety, które sferę […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD