Posts Tagged ‘gaduła’

Gaduła, niedowiarek, żartowniś – jak radzić sobie z „trudnymi” uczestnikami szkolenia?

Trener podejmując się przeprowadzenia szkolenia musi nie tylko opracować plan, ale także na bieżąco reagować na sytuacje trudne pojawiające się w trakcie jego trwania. Trudności te powodują często tak zwani „trudni uczestnicy”. W trakcie trwania procesu szkoleniowego pojawiają się osoby dominujące, zaangażowane, prowokujące, jak i wycofane i obojętne na słowa prowadzącego. W praktyce szkoleniowej wyróżniono […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD