Posts Tagged ‘kariera jako awans’

Pojęcie kariery zawodowej i jej wpływ na życie człowieka

Źródło: efektywnosc.com W starożytności kariera związana była z osiągnięciem sukcesu oraz szeroko rozumianą działalnością w sferze politycznej. Współczesne rozumienie kariery związane jest z tzw. rewolucją przemysłową, co wiąże się z pojawieniem się nowych stanowisk pracy oraz nazewnictwa określającego kategorie zawodów i stanowisk. Kariera jest rozumiana jako pokonywanie kolejnych szczebli w rozwoju zawodowym. Wiek XX oznaczał […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD