Posts Tagged ‘kobiecosc.info’

Kilka słów o intymności

Kultura globalna, powszechny trend otwartości, telewizyjne reklamy i kultura masowa nie wpłynęły na rozluźnienie kwestii nazewnictwa sfer intymnych kobiet. Nadal wstydzimy się mówić o tym otwarcie. Zupełnie jak w starożytności: – srom – wstyd i zgryzota; sromotna klęska to porażka całkowita, okrywająca hańbą, – kiep – gdy nasza pochwa i okolica zyskała to imię, dało […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD