Posts Tagged ‘poczucie własnej wartości’

Samoocena, czyli subiektywne spojrzenie na własną osobowość

Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest odpowiednie poczucie własnej wartości. Zaniżona samoocena powoduje obniżenie tego poczucia, natomiast zbyt wysoka może być kojarzona z arogancją. Samoocena oddziałuje na nasze życie w każdej chwili. Nieważne, czy rozmyślamy nad tym, czy pomijamy ten temat, nie zwracając na niego uwagi i twierdząc, że nas takie rzeczy nie dotyczą. Ludzie posiadający […]

Mechanizmy decydujące o sukcesie lub porażce

O sukcesie lub porażce w kreowaniu ścieżki zawodowej decyduje przygotowanie pod kątem kwalifikacji czy wiedzy, ale także mechanizmy psychologiczne. W podejmowaniu wyzwań i osiągnięciu celu ważne jest przede wszystkim poczucie koherencji. Jest to mechanizm związany z przekonaniem o przewidywalności pewnych rzeczy i określeniu prawdopodobieństwa sukcesu, którego można oczekiwać na podstawie racjonalnych przesłanek. Poczucie koherencji składa […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD