Posts Tagged ‘pośrednictwo pracy’

Po pracę do Urzędu Pracy?

Ważny segment rynku pracy, z punktu widzenia podaży siły roboczej stanowią osoby pozostające długo bez pracy i jej poszukujący, czyli bezrobotni. To właśnie do nich skierowane są działania prowadzone między innymi przez urzędy pracy. Zakres działania urzędów polega przede wszystkim na pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym. Zgłoszenie potrzeb kadrowych do danego urzędu zatrudniania powoduje, że […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD