Posts Tagged ‘praktyka’

Młodzi na rynku pracy

Z momentem zakończenia edukacji wśród wielu młodych ludzi pojawia się pytanie – Co dalej ? Wiele osób już w trakcie swojej nauki podejmuje intensywną aktywność zawodową. Jakie szanse i zagrożenia stoją przed młodzieżą rozpoczynającą proces poszukiwania pracy? Osoby w tym wieku reprezentują stosunkowo wysoki poziom wykształcenia oraz bardzo dobrze rozwinięte kompetencje związane z wykorzystywaniem nowych […]

Staże i praktyki okazją do nabycia doświadczenia

Odpowiedni wybór stażu, czy praktyki daje młodym ludziom możliwość poznania branży, wejścia w struktury organizacyjne przedsiębiorstwa oraz okazuje się kluczowym momentem przejścia od edukacji do pracy. Decyzja o podjęciu stażu, czy praktyk związanych z kierunkiem studiów to jedna z najczęściej wymienianych przez studentów form dodatkowej aktywności, której celem jest zwiększenie szans na rynku pracy. Młodzi […]

Assessment Center – postaw na praktykę

Współcześnie obserwuje się odsunięcie metod testowych, na rzecz uważanej za najskuteczniejszą – assessment center. Uznawana jest ona za najbardziej elastyczną i kompleksową. Jej istota polega na przetestowaniu kandydatów w sytuacjach praktycznych, przybliżonych do obowiązków wykonywanych w codziennej pracy. To zbiór różnorodnych ćwiczeń symulacyjnych, testów, studiów przypadku, zadań grupowych, dyskusji. Coraz częściej uczestnicząc w rozmowie kwalifikacyjnej spotkasz […]

Targi szeroką perspektywą

Studenci, jak i absolwenci zasypywani są ofertą targów pracy, praktyk, podczas których w jednym miejscu mają możliwość zapoznania się z pracodawcami. Jest to nie tylko sposób na zebranie nowych gadżetów, ale przede wszystkim świetna okazja do nawiązania kontaktów, które w przyszłości mogą okazać się przydatne w aplikowaniu na wymarzone stanowisko. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD