Posts Tagged ‘rozwój kariery zawodowej’

Erasmus dla wszystkich

„Erasmus” wcześniej imię holenderskiego filozofa dziś jest synonimem zabawy, obcych krajów, nowych ludzi. Do 2012 roku z programu skorzystało  123 356 polskich studentów. Na Erasmusa do Portugalii dostałam się we wrześniu wtedy też zaczęła się cała papierkowa procedura z przyjęciem mnie na jedną z Lizbońskich uczelni. W lutym wsiadłam do samolotu i wyruszyłam w podróż […]

Rozwój kariery zawodowej

W rozumieniu i zaplanowaniu kariery może pomóc przedstawiona poniżej „koncepcja tęczowego modelu kariery” zaproponowana przez D.E.Super’a. Według tej koncepcji istnieją kolejne fazy rozwoju kariery. Faza wzrostu (od urodzenia do 14 lat; stadium dzieciństwa) Wyróżniamy w niej okres fantazji, który charakteryzuje odgrywanie ról społecznych poprzez zabawę, dominującą rolę odgrywają tutaj potrzeby. W fazie wzrostu występuje także […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD