Posts Tagged ‘terapeuta’

Psychopaci są wśród nas

Business Insider opublikował listę zawodów, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania osoby o skłonnościach psychopatycznych. Wśród nich znaleźli się: dyrektor zarządzający (CEO), prawnik, pracownik mediów (radio/telewizja), sprzedawca, chirurg, dziennikarz, policjant, duchowny, szef kuchni, urzędnik państwowy. W badaniu znalazły się także zawody z niskim prawdopodobieństwem: opiekun (osób chorych i niepełnosprawnych), pielęgniarka, terapeuta, rzemieślnik, kosmetyczka/stylistka, wolontariusz, nauczyciel, artysta, lekarz, księgowy. A Ty? […]

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD